بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

آسانسور کششی دو دور

آسانسور کششی دو دور

آسانسور – اتاقک متحرکی است که به وسیلهٔ آن از طبقه‌ای به طبقات  دیگر بصورت عمودی حرکت کرده به عبارت دیگر آسانسور تجهیزات حمل و نقل عمودی است که حرکت مردم و یا کالا بین طبقات را تسهیل می‌بخشد. آسانسور معمولا به کمک موتور الکتریکی باعث حرکت عمودی کابین می‌شود.

در گذشته موتورهای آسانسور دارای دو سیم پیچ بود که باعث می‌شد آسانسور با دو سرعت تند و کند حرکت کند. سرعت تند برای حرکت اولیه و سرعت کند برای ایستادن است تا تکان هنگام ایستادن کاهش یابد .

در اینجا عکسی از موتور مونتانری ایتالیا که برای آسانسورهای دو دور کششی استفاده میشود گذاشته شده است.

15