بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

استاندارهای آسانسور

۱ – مقررات ملی ساختمان و نصب آسانسور های برقی

۲- استاندارد EN 81

۳- مبحث پانزدهم آسانسور و پله برقی

۴- استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی

۵- پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک

۶- استاندارد ISO -4190

۷ – ٍاستاندارد ایمنی آسانسور A17 – 1

۸- مبحث ۱۲ مقرارت ملی ساختمان

۹- مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور – ۱-۶۳۰۳

۱۰- (EN 81-1 1998 A3-2009 (2010

۱۱- مدارک مورد نیاز برای آسانسورهای سیمبگسل با قطر کمتر از ۸ میلیمتر