بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

انتخاب آسانسور بر اساس نوع درب

 

انتخاب آسانسور بر اساس نوع درب

از این منظر‌‌ می‌توان آسانسور‌ها رابه انواع زیر تقسیم بندی نمود:
۱_ درب تمام اتوماتیک سانترال:
در این حالت درب کابین و درب طبقه پس ازتوقف کابین بطور خودکار از وسط به طرفین باز‌‌ می‌شود این گونه دربها در چاهک های با عرض زیاد قابل استفاده هستند.

۲_ درب تمام اتوماتیک تلسکوپی:
درب کابین و طبقه پس از توقف کابین بطور خودکار از یک سمت به سمت دیگر باز میشود.

۳_ درب نیمه اتوماتیک تلسکوپی:
در این حالت کابین مجهز به درب اتوماتیک بوده که پس از توقف کابین از یک سمت به سمت دیگر باز شده لیکن درب طبقه بصورت لولائی بوده و بایستی بصورت             دستی توسط کاربر باز شود.

۴_ درب نیمه اتوماتیک اتوبوسی:
این سیستم برای چاهک های با عرض کم استفاده‌‌ می‌گردد که درب کابین بصورت اتوماتیک درون کابین باز شده و درب طبقه بصورت لولائی بوده و توسط کاربر بصورت دستی باز میشود.