بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

انتخاب آسانسور بر اساس نوع کاربری

انتخاب آسانسور بر اساس نوع کاربری

از این منظر‌‌ می‌توان آسانسور‌ها رابه انواع زیر تقسیم بندی نمود:

۱_ آسانسور مسافر بری: مخصوص جابجایی افراد بین طبقات مختلف ساختمانها مورد استفاده قرار‌‌ می‌گیرد.

موارد استفاده: ساختمانهای مسکونی ، اداری ، تجاری هتلها و غیره.

۲_ آسانسور خودرو بر: جهت جابجایی خودروها در طبقات مختلف پارکینگها استفاده‌‌ می‌گردد.

موارد استفاده: پارکینگهای شهری و خصوصی.

۳_ آسانسور باربر: جهت حمل بار در طبقات مختلف ساختمانها استفاده‌‌ می‌گردد.

موارد استفاده: انبارها ، کارخانه‌ها و ساختمانهای بزرگ