بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

تراول کابل

تراول کابل دت وایلر

وظیفه اصلی تراول كابل انتقال دستور عملكرد آسانسور بین اجزاء آن را برعهده دارد. كه از بهترین ماركهای تراول کابل رایج در ایران می‌توان از دت وایلر سویس و nexans و سانكای تركیه نام برد كه توسط شركت آسانسور آهون بر عرضه می‌گردد.

23 24