بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

تعمیر و بازسازی

اسانسور و پله برقی مانند هر دستگاه دیگری دارای عمر مفیدی می باشد که حتی با سرویس و نگهداری مستمر روزی به پایان می رسد و نیاز به نوسازی دارد .بیش از یک سوم آسانسور و پله برقی های جهان دارای عمری بالای ۲۰ سال دارند ، از اهداف شرکت آسانسور آهون برتبریز  آنالیز و نوسازی آسانسور ها و پله برقی های موجود جهت افزایش ایمنی ، بهبود عملکرد ، استاندارد سازی ، زیبایی ، ارزش دارای و عمر ساختمان می باشد .

lnk1327526980_312 بازسازی_133