بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

درب لولایی

درب لولایی

در این حالت کابین فاقد درب بوده و تنها طبقات دارای درب‌‌ می‌باشند و هنگام حرکت کابین دربهای طبقات و دیواره‌ی بین آنها قابل مشاهده‌‌ می‌باشد. این سیستم برای ساختمانهائی که پروانه ساخت قبل از سال ۱۳۸۰ دریافت نموده‌اند قابل استفاده‌‌ می‌باشد.

65