بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

درب نیمه اتوماتیک تلسکوپی

درب نیمه اتوماتیک تلسکوپی

در این حالت کابین مجهز به درب اتوماتیک بوده که پس از توقف کابین از یک سمت به سمت دیگر باز شده لیکن درب طبقه بصورت لولائی بوده و بایستی بصورت دستی توسط کاربر باز شود.

63