بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

نرخ نامه سندیکا

نرخ مصوب سال ۱۳۹۴- سرویس نگهداری آسانسور
لیست قیمت سرویس نگهداری سال ۹۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ نیز منتشر شد و در سایت رسمی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی قرار گرفت.nerkhname-94